Kurşun Hurdası

Kurşun Hurdalarınız Değerinde Alıyoruz Kadıköy Hurdacısı

Kurşun, yer kabuğunda bulunma sıklığı 12,5 g/t’dur. Nabit (doğal) olarak bulunabilen metaller arasında yer alır. Kurşunun en çok rastlanılan cevherleri, sülfür minerali galen (PbS) ve onun oksitlenmiş ürünleri olan serüsit (PbCO3) ve anglezittir (PbSO4). Bu mineraller arasında en önemli olanı galendir. Genel olarak sfalerit (ZnS), gümüş ve pirit (FeS2) ile birleşik halde bulunur.

Kurşun, akü imalatı, kablo izolasyonu,mühimmat, alaşımlar, kimyasal maddeler ve pigmentler, radyasyon yalıtımları gibi bir çok alanda kullanıma sahiptir.